We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE

 K A S Y    F I S K A L N E
O N L I N E

   

DATECS WP-50 gprs         DATECS WP-50 wifi           DATECS WP-500
Cena:  1 349zł netto          Cena:  1 299zł netto           Cena:  1 550zł netto

Na wszystkie kasy udzielamy indywidualnych rabatów.
Istnieje możliwość negocjacji cen.   

DATECS WP-25 gprs         DATECS WP-25 wifi           iPOS Smart
Cena:  1 390zł netto          Cena:  1 390zł netto           Cena: od 1 579zł netto

Na wszystkie kasy udzielamy indywidualnych rabatów.
Istnieje możliwość negocjacji cen.   

iPOS Smart +                   EDATA PRO 300               EDATA PRO 600
Cena: od 2 179zł netto       Cena:  1 399zł netto          Cena:  1 449zł netto

Na wszystkie kasy udzielamy indywidualnych rabatów.
Istnieje mołliwość negocjacji cen.


K A S Y    F I S K A L N E
K O P I A    E L E K T R O N I C Z N A

   

ACLAS Kos E                    DATECS Maluch E.ko         EMAR Nova
Cena:  899zł netto             Cena:  999zł netto             Cena:  1 290zł netto

Na wszystkie kasy udzielamy indywidualnych rabatów.
Istnieje możliwość negocjacji cen.   

iPOS Duet                        DATECS Semi E.ko            EDATA Perła E
Cena: od 1 479zł netto       Cena:  999zł netto             Cena:  899zł netto  

Na wszystkie kasy udzielamy indywidualnych rabatów.
Istnieje możliwość negocjacji cen.