We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE

 T E R M I N A L E     P Ł A T N I C Z E

   

Nadal nie przyjmujesz transakcji kartowych?

Już teraz zapisz się do programu
Polska Bezgotówkowa
i korzystaj z terminala płatniczego
ZUPEŁNIE ZA DARMO

Oferujemy terminale stacjonarne i mobilne.
Również na czas nieokreślony, na preferencyjnych warunkach.